Voor interviews, perskaarten of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Vera Vos: 

vera.vos@hotmail.com