top of page

anBI Gegevens

SNAAR wordt georganiseerd door: Stichting Resonance

 

Contact:

Merel Vercammen, artistiek directeur-bestuurder, merel@snaarfestival.nl

 

Hugo Bijlsma, zakelijk directeur-bestuurder, hugo@snaarfestival.nl

 

Fiscaal nummer: 861219454

 

Statutaire doel van de stichting:

De stichting heeft ten doel culturele activiteiten te organiseren op het gebied van muziek en wetenschap, de verbinding tussen deze domeinen meer zichtbaarheid te geven, en voorts al datgene wat hiermede verband houdt en bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De Raad van Toezicht van Stichting Resonance bestaat uit:

 

Philip de Jong (Voorzitter)

Voormalig directeur APE

 

Cees Langeveld

Voormalig directeur Chassé Theater Breda en raadslid bij de Raad voor Cultuur

 

Rebecca Saskia Schaefer

Universitair docent Gezondheids- en Klinische Neuropsychologie aan de Universiteit Leiden

 

Vincent van Kekerix

Business Manager European School of Ballet

 

Willem Korthals Altes

Voormalig rechter en Associate Professor aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA

 

Olga Mouret

Oprichter Klassifest en Hoofd Marketing bij het Nederlands Blazers Ensemble

 

De Raad van Toezicht ontvangt geen bezoldiging.


BELEIDSPLAN

Steun SNAAR Festival met fiscaal voordeel 

SNAAR Festival, een baanbrekend evenement dat de brug slaat tussen muziek en wetenschap, nodigt jou uit om dit ook in de toekomst (mede) mogelijk te maken. Onder leiding van violiste Merel Vercammen, met een achtergrond in zowel muziek als wetenschap, biedt SNAAR een exclusieve kans voor zowel bedrijven als particulieren om de kracht van kunst en kennis te omarmen.

Neem contact op voor de mogelijkheden.

Wat maakt SNAAR Festival onderscheidend? 

  • Muziek en Wetenschap komen samen: SNAAR Festival is het eerste Nederlandse festival dat de verbinding tussen muziek en diverse wetenschappelijke disciplines centraal zet. Een voorbeeld: de impact van muziek op het brein. 

  • Interactieve ervaringen: SNAAR betrekt het publiek actief in wetenschappelijke experimenten. In sommige gevallen fungeert het publiek als proefkonijn, waardoor de interactie tussen kunst en wetenschap op een boeiende manier wordt verkend. 

  • Toptalent in muziek en wetenschap: geniet van prachtige muziekuitvoeringen door gerenommeerde musici en jonge talenten. Daarnaast biedt SNAAR inzichten in de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in samenwerking met vooraanstaande wetenschappers. 

  • Prestigieuze samenwerkingspartners: SNAAR werkt samen met toonaangevende instellingen zoals de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Nederlands Kamerkoor, en andere gerenommeerde partners. 

 

Waarom SNAAR Festival steunen? 

  • Culturele verrijking: door SNAAR te steunen, draag je bij aan de culturele verrijking van de samenleving door kunst en wetenschap op innovatieve wijze samen te brengen. 

  • Talentontwikkeling: jouw bijdrage ondersteunt talentontwikkeling in zowel muziek als wetenschap, waardoor jonge talenten de kans krijgen om te bloeien. 

 

Fiscaal slimme steun: 

Als ANBI geniet SNAAR Festival/Stichting Resonance van belastingvoordelen. Jouw schenking aan ons kan fiscaal aftrekbaar zijn, waardoor je niet alleen bijdraagt aan een cultureel hoogstandje, maar ook slim investeert in jouw financiële planning. Meer over de aftrekbaarheid van giften:

  • Aftrekbaarheid gewone giften: Gewone giften aan een ANBI zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van het drempelinkomen, met een minimum van €60. Het bedrag dat de drempel overschrijdt, is aftrekbaar. Er geldt ook een maximum van 10% van het drempelinkomen. 

  • Periodieke giften: Voor de aftrek van periodieke giften aan een ANBI geldt geen drempel, wel een maximumbedrag van €250.000 per jaar. Voor de aftrekbaarheid moeten de schenker en de ANBI een schriftelijke overeenkomst hebben waarin staat dat de schenker gedurende vijf jaar of langer een vast bedrag schenkt. Deze periodieke gift is volledig aftrekbaar zonder rekening te houden met drempelbedragen. 

  • Geen schenkings- en successierechten: Schenkingen aan ANBI's zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Dit kan aanzienlijke besparingen opleveren bij het overdragen van vermogen naar een ANBI. 

  • Culturele ANBI (zoals Stichting Resonance): Voor culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in dat geval hun gift met 25% verhogen bij de aangifte inkomstenbelasting. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Neem contact op voor de mogelijkheden.

Snaar_Visual.png
bottom of page